Seminář České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

Hrubá Skála,  13. – 14. 4. 2023 

 

Zámecký hotel Hrubá Skála, Hrubá Skála 1, 511 01 Turnov 

Hlavní téma:  Nádorová onemocnění štítné žlázy

ČLK akreditace č. 110401.  Aktivita je ohodnocena 7 kredity

 

ODBORNÝ PROGRAM

 

Čtvrtek 13.4.2023

8:00-10:00 Registrace účastníků

 

10:00  Valdštejnský sál  Blok I

 • Aleš Ryška: Novinky a úskalí v histopatologické diagnostice nádorů štítné žlázy
 • Barbara Bulanová: Klinický přínos molekulárně genetického vyšetření nádorů štítné žlázy.
 • Petr Vlček, Lucie Lančová, Oskar Zmek: Současné léčebné možnosti u tyreoonkologických pacientů
 • Kateřina Personová: Diagnostika tyreopatií z pohledu endokrinologa
 • Milan Vošmik: Onkologická léčba karcinomů štítné žlázy

12:30-13:30  Oběd 

13:30  Valdštejnský sál  – Blok II

 • Jan Plzák: Deeskalace chirurgické léčby dobře diferencovaných karcinomů štítné žlázy
 • Jaromír Astl : Úloha genetické diagnostiky v indikaci rozsahu chirurgické léčby karcinomu štítné žlázy
 • Jan Betka : Indikace blokových disekcí u nádorů štítné žlázy
 • Michal Zavadil: Peroperační identifikace příštítných tělísek pomocí autofluorescenční vizualizace

15:00  Moderovaný  kulatý stůl  – všichni řečníci bloku I a II

16: 30 – 17:00  Coffee break

17:00- 17:40  Valdštejnský sál – Satelitní diskusní sympozium (MSD)

  • Novinky v managementu HNSCC (Milan Vošmik, Radka Lohynská, Miloslav Pála)

Diskuzní témata:

   • Guidelines pro systémovou terapii HNSCC
   • Testování biomarkerů u pacientů s HNSCC, využití 6ti týdenního dávkovacího schématu
   • Novinky z kongresu ECHNO

 

17:40 – 18:00  Volná sdělení

 • David Kalfeřt  (Pešta M., Kholová I., Ludvíková M.): BRAF a KRAS mutace a jejich interakce s vybranými mikroRNA u papilárního karcinomu štítné žlázy

 

 

18:00   Schůze výboru České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

19:00   Večerní diskusní setkání

 

Pátek 14.4.2023

9:00  Valdštejnský sál

 • Jan Laco: Novinky v 5. vydání WHO klasifikace nádorů hlavy a krku
 • Diskuse
 • Michal Zábrodský: Finální verze doporučení Kooperativní skupiny o sledování pacientů po léčbě
 • Diskuse
 • Volná sdělení

12:00 hod. Zakončení semináře

 

 Přihlášky k aktivní účasti (volná sdělení) prosím adresujte na jan.klozar@fnmotol.cz.