PROGRAM  ORL  SEMINÁŘE SEDMIHORKY 2019

MÍSTO KONÁNÍ:  EA Zámecký hotel Hrubá Skála, Hrubá Skála 1, 511 01 Turnov

TERMÍN  26.- 27.9.2019

Čtvrtek 26.9.2019

8,00-9,30 registrace účastníků semináře

9,30-10,00

M.Kracík: Přivítání účastníků, historie ORL  oddělení  Krajské nemocnice Liberec a.s., historie seminářů Sedmihorky.

10,00-16,00

Panel: rekonstrukce po onkologických výkonech

Vedení panelu:  Plzák, Vlachopulos, Richtr.

Chovanec M.: Stopkované laloky v rekonstrukci defektů po onkochirurgických operacích v oblasti hlavy a krku (ORL NKV Praha)

Zábrodský M: Možnosti rekonstrukce předního segmentu spodiny dutiny      ústní u pacientů po pull-trough resekcích (ORL FNM Praha)

Plzák J: Rekonstrukce spodiny přední lební jámy (ORL FNM Praha)

Kešner A.: Využití nazoseptálního laloku při rekonstrukci baze lební. (ORL FNM Praha)

Vlachopulos V.: Nejčastější volné vaskularizované tkáňové laloky užívané v rekonstukční obličejové chiriurgii. (Maxilofaciální chirurgie VFN Praha)

Richtr P.: Uzávěr defektu tvrdého patra pomocí volného úhlu lopatky (Plastická chirurgie FNM Praha)

11,30-12,30 Přestávka oběd

Kracík M.: Rekonstrukce skeletu po odstranění kavernosního  hemangiomu kořene  nosu. (ORL Liberec)

Vlachopulos V.: Rekonstrukce mandibuly volným fibulárním lalokem – virtuální plánování a PSPM (patient specific plate for mandible). (Maxilofaciální chirurgie VFN Praha)

Hron J.: Rekonstrukční výkony hlavy a krku volným lalokem za účelem zákrytu defektů po onkochirurgických operacích. Sledovaný soubor pacientů 2016 – 2018. (Tomayerova nemocnice Praha)

Syrovátka J.: Indikace „velkých ORL onkologických výkonů“ a jejich možné komplikace. (ORL Nový Jičín)

16,00   Plzák J.:  zakončení  panelu

Pátek 27.9.2019

9,00-11,30

Panel: rekonstrukce po operacích ucha.

Vedení panelu:  Machač, Bouček, Lazák.

Bouček J: Možnosti rekonstrukcí při operacích ucha.(ORL FNM Praha)

Lazák J: Rekonstrukce baze lební po operacích vestibulárního schwannomu.(ORL FNM Praha)

Machač J., Urík M., Šlapák I., : Rekonstrukce středouší u dětí.(Dětská ORL Brno)

Dytrych P.: Materiály používané k rekonstrukci středního ucha. (Dětská ORL FNM)

11,30 Kracík M.: Ukončení semináře.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Odborný  garant semináře:  Prof.MUDr.Jan Plzák, Ph.D.  Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole V Úvalu 84, 150 06, Praha 5