ORL seminář Sedmihorky – Hrubá Skála 2022

MÍSTO KONÁNÍ:  EA Zámecký hotel Hrubá Skála, Hrubá Skála 1, 511 01 Turnov

TERMÍN  22.- 23.9.2022

ODBORNÝ PROGRAM:

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

8.00-10.00

Čtvrtek 22.9.2022 začátek 10,00 hod. Valdštejnský sál – Hrubá Skála

NEOPERAČNÍ LÉČBA V OBORU ORL A CHIRURGIE HLAVY A KRKU:

10. hod. KULATÝ STŮL I. (Plzák, Kracík )

J.Plzák: Biologická léčba chronické rinosinusitidy s polypy (ORL FN Motol)

11. hod. KULATÝ STŮL II. (Klozar, Kraus)

J. Klozar: Je chirurgie optimální léčbou chrápání?  (ORL FN Motol)

————————-

12,00-13,00 hod. Oběd

————————-

13,45 hod. KULATÝ STŮL III. (Šercl, Kešner )

M.Šercl, J.Lípa: Embolizační léčba epistaxí a tumorosních krvácení (RDG KN Liberec)

A.Kešner :Nechirurgická léčba epistaxe (2 kazuistiky) (ORL Benešov)

14,45-15,15 hod. Přestávka na kávu

15,15 hod. KULATÝ STŮL IV. ( Stankuš, Paska)

I.Stankuš: Konzervativní léčba nádorů hlavy a krku (Onkol. centrum KN Liberec)

16. hod Společné foto na nádvoří zámku s pozadím Českého ráje.

.

18,00 hod společný večer s rautem

Pátek 23.9.2022 začátek 9,00 hod. Valdštejnský sál – Hrubá Skála

VÁRIA:

9,00 hod.

M.Votava: Endoskopická laserová chordektomie – význam histopatologického hodnocení resekčních okrajů (FN Motol)

L. Pavelková: Neznámé primární nádory metastazující do krčních lymfatických uzlin – využití TORS v diagnostice a terapii (FN Motol)

V.Vlachopulos, J.Holanovský, V.Machoň, R.Foltán: Rekonstrukce rozsáhlého defektu dolní čelisti užitím kombinace volného fibulárního laloku a TEP čelistního kloubu u 12letého chlapce (VFN Praha)

M.Kracík : Užití muskulokutánního pektorálního laloku při rekonstrukci jazyka (ORL KN Liberec)

10,15-10,45 hod. Přestávka na kávu

L. Peterková: Rehabilitace polykání po horizontální laryngektomii (FN Motol)

J.Machač, P.Horník, I.Šlapák: Otitis media acuta –  soudobé terapeutické postupy (KDORL FN Brno).

R.Kremlíková Pourová, P.Votypka, M.Malíková, M.Zelinová, N.Ptáčníková, P.Hermann, R.Katra, P.Dytrych, Z.Čada, Z.Fík, J.Bouček: Genetické pozadí kochleární implantace (FN Motol)

I.Dolinová, K.Štillerová, T.Zajíc, M.Kracík: Diagnostika herpetických virů na ORL ambulanci. (GMD KN Liberec).

12,00 hod. Zakončení semináře