Přednášky:

Prof MUDr.Jan Klozar, CSc.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, 150 06, Praha 5
E-mail: jan.klozar@fnmotol.cz
Telefon: +420 727971911

Organizace:

MUDr.Martin Kracík
odd. ORL, chirurgie hlavy a krku
Krajská nemocnice Liberec a.s. Husova 357, 46063 Liberec
E-mail: martin.kracik2@nemlib.cz
Telefon: +420724211024