MUDr.Martin Kracík
odd. ORL, chirurgie hlavy a krku
Krajská nemocnice Liberec a.s.
e-mail: martin.kracik2@nemlib.cz
tel.: +420724211024