PROGRAM  ORL  SEMINÁŘE SEDMIHORKY – HRUBÁ SKÁLA 2021

MÍSTO KONÁNÍ:  EA Zámecký hotel Hrubá Skála, Hrubá Skála 1, 511 01 Turnov

TERMÍN  23. – 24.9.2021

1/čtvrtek 23.9.2021:

8,00 – 9,30 registrace účastníků

9,30-12,00 Genetika v ORL I

R. Kremlíková Pourová: Genetika poruch sluchu (ÚBLG 2.LF UK a FN Motol)

J. Bouček: Genetické příčiny kochleárních implantací v dospělém věku (ORL 1.LF UK a FN Motol)

M. Vlčková: Kazuistika: Chlapec s dlouho nejasnou příčinou vrozené poruchy sluchu (ÚBLG 2.LF UK a FN Motol)

R. Kremlíková Pourová: Kazuistika: Syndrom s poruchou sluchu diagnostikovaný v dospělosti (ÚBLG 2.LF UK a FN Motol)

Z. Fík: Kazuistika: Progresivní porucha sluchu (ORL 1.LF UK a FN Motol)

12,00 – 13,00 oběd

12,00 – 15,00 Genetika v ORL II

P. Tesner: Genetika nádorů ORL oblasti (ÚBLG 2.LF UK a FN Motol)

Katra Rami: Genetické pozadí nádorů štítné žlázy v dětském věku (ORL 2.LF UK a FN Motol)

Gailyová Renata (primářka genetiky FN Brno) : Rozštěpy obličeje pohledem genetika (OLG FN Brno)

Machač J., Horník P., Vokurková J., Šlapák I.: Léčba a dlouhodobé sledování stavu středouší u pacientů s rozštěpem patra., (KDORL LF MU a FN Brno)

15,00 – 15,30 přestávka

15,30  Plenární schůze Sekce lůžkových oddělení České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

18,00 neformální setkání .

2/pátek 24.9.2021 :

9,00-12,00 Technologie v ORL I

T. Fořt : Plasmová koblace adenotonsilární tkáně-naše zkušenosti z let 2013 až 2021. (FortMedica s.r.o.)

M. Zábrodský : Laser (FN Motol)

R. Salzman : Evoluce v ušní chirurgii, Endoskopická ušní operativa. (FN Olomlouc)

K. Podhola, R. Langer : Využití techniky Ligasure na ORL Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi.

10,15- 10,45 přestávka

J. Vokurka : Funkční aspekt při FESS. (ON Náchod)

J. Plzák : Současné trendy endoskopické chirurgie nádorů rinobaze. (FN Motol)

M. Formánek, K. Zeleník, P. Komínek. : Zkušenosti s balónkovou dilatací Eustachovy tuby. (FN Ostrava)

J. Rotnágl, O.Vorobiov, J. Astl : Sialoendoskopie v ÚVN Praha – vlastní zkušenosti od 2009.

12,00 – 13,00 oběd

13,00 – 14,30 Technologie v ORL II

Z. Balatková, Z. Čada, R. Černý, S. Brennerová, V. Koucký, V. Bandúrová, V. Svobodová,

M. Bonaventurová : Využití virtuální reality u pacientů s poruchou rovnováhy. (FN Motol).

K. Sláma : Využití robotické chirurgie v ORL – Transorálně asistovaný robotický chirurgický zákrok v hltanu a supraglotis. (Masarykova nemonice Ústí n.L.)

M. Kracík : Harmonický skalpel v ORL. (Krajská nemocnice Liberec a.s.)

14,30 Ukončení semináře.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Odborný  garant semináře:  Prof.MUDr.Jan Plzák, Ph.D.  Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole V Úvalu 84, 150 06, Praha 5