Registrační poplatek pro všechny 1700/2000,- Kč (člen/nečlen). Platba v místě registrace   2000/2300,-Kč (člen/nečlen). 

Číslo účtu 36631461/0100 ,  variabilní symbol 23002

Do zprávy pro příjemce prosím napište vaše jméno a příjmení