Registrační poplatek 1200,- Kč.

Číslo účtu je 36631461/0100  VS .

Do zprávy pro příjemce prosím napište vaše jméno a příjmení