Schůze České kooperativní skupiny

pro nádory hlavy a krku, z. s.


Hotel Hrubá Skála – 13.4.2023 – 14.4.2023
(Karlovice Sedmihorky Turnov) .